About


Kunstner og aktivist som gjennom kunst arbeider med mangfold og synlighet i samfunnet. Søker å skape verdigrunnlag, endre normer og øke en sosial forståelse rundt det med, identitet, seksualitet, likeverd og individualisme.


"When everything you know...

  is an illusion"Alle arbeidene er basert på ideen om illusjoner, og Carl Jungs teori om the Shaddowland. Der åpner det seg  universer og eventyrland. Sinnet, og de primitive gjemte emosjonene skaper mentale landskap, skikkelser og fenomener.Det en ikke tør bringe frem i lyset - til overflaten.

Det som blir igjen, på innsiden, i skyggelandet, prøver jeg å fange.


Jobber i en blanding av intuitivt arbeid, og figurasjon. Ønsker å gjenskape, visuelle refleksoner, speilinger  fra The shadowland gjennom forskjellige portretter . Skildre dem som en utfoldelse og personifisering av disse dype emosjonene


Hovedsakelig jobber jeg med akryl på lerret og foto. Er veldig opptatt av å få frem det fotografisk figurative, samtidig beholde det maleriske i arbeidene mine. Utforsker Det å kombinere foto og maleri gjennom en rekke teknikker og kombinasjoner.